Gode råd

Selvom Marselissporet er et bynært område er der nogle gode retningslinier for brugen:

 • Orienter dig altid om skovens tilstand
 • Vurder altid vejret
 • Hold styr på hvor du er på sporet
 • Medbring altid en mobil telefon
 • Hav altid dit sundhedskort med
 • Fortæl andre dit forventede hjemkomst tidspunk hvis du køre alene
 • Download 112 app en til din smartphone

Regler for brug af skoven

MTB’ere er ikke de eneste der benytter sig af skovens fantastiske natur og det er derfor vigtig at vi respektere hinanden og viser hensyn, på den måde er du med til at bevare den gode stemning i skoven.

Reglerne for cykling i skovene er fastsat i Naturbeskyttelsesloven. Det betyder:

 • Sæt farten ned, når du møder andre skovgæster.
 • Gør roligt og venligt opmærksom på, at du gerne vil forbi.
 • Skræm ikke dyrene og værn om træer og planter.
 • Kørsel på ridestier, skispor og de afmærkede vandreruter uden for skovvejene er ikke tilladt.
 • Kørsel i skovbunden udenfor det officielle MTB-spor er ikke tilladt.
 • Kør ikke på fortidsminder - gravhøje, hulveje og stendiger m.fl.
 • Smid ikke dit affald i skoven.
 • Afpas altid din hastighed efter forholdene; færdselsloven gælder også i naturen.